INSTAL·LACIÓ

FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM

MONOFÀSIC

BASIC

3 Kw
5.800
 • 8 panells de 435 Wp
 • Estrucutra sobre coberta inclinada
 • Inversor FRONIUS de 3 Kw
 • Legalització
 • Tramit comepensació amb Uenergia
 • Monitarització SOLAR WEB

ADVANCE

5 Kw
7.100
 • 12 panells de 435 Wp
 • Estrucutra sobre coberta inclinada
 • Inversor FRONIUS de 5 Kw
 • Legalització
 • Tramit comepensació amb Uenergia
 • Monitarització SOLAR WEB

PREMIUM

8 Kw
9.900
 • 20 panells de 435 Wp
 • Estrucutra sobre coberta inclinada
 • Inversor FRONIUS de 8,2 Kw
 • Legalització
 • Tramit comepensació amb Uenergia
 • Monitarització SOLAR WEB

TRIFÀSIC

BASIC

10 Kw
11.500
 • 24 panells de 435 Wp
 • Estrucutra sobre coberta inclinada
 • Inversor FRONIUS de 10 Kw
 • Legalització
 • Tramit comepensació amb Uenergia
 • Monitarització SOLAR WEB

ADVANCE

15 Kw
15.600
 • 36 panells de 435 Wp
 • Estrucutra sobre coberta inclinada
 • Inversor FRONIUS de 15 Kw
 • Legalització
 • Tramit comepensació amb Uenergia
 • Monitarització SOLAR WEB

PREMIUM

20 Kw
19.500
 • 48 panells de 435 Wp
 • Estrucutra sobre coberta inclinada
 • Inversor FRONIUS de 20 Kw
 • Legalització
 • Tramit comepensació amb Uenergia
 • Monitarització SOLAR WEB

COMPLETA EL SEGÜENT FORMULARI

I CONTACTAREM EL MÉS PREST POSSIBLE

Contacta amb nosaltes:

De dilluns a divendres

8:00-17:00 h.

971 52 11 11 

A través de WhatsApp

O telefona:

Visita la nostra oficina: